LESMATERIAAL

DOCENTEN

De strip Quaco • Leven in slavernij is geschreven voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de herziene uitgave van de strip is een dossier met achtergrondinformatie toegevoegd. Voor vmbo en havo/vwo zijn lessen en werkbladen ontwikkeld door Els Schellekens (Bureau ELS).

Waarom werkt een strip zo goed?

Omdat de ervaring leert dat met een strip leerlingen en anderen worden bereikt die niet graag of makkelijk lezen. Met de strip Quaco • Leven in slavernij worden zij meegenomen in een spannend en persoonlijk verhaal. Bijna ongemerkt leren zij over de geschiedenis van de slavernij.

De strip reikt op vier niveaus informatie aan: in de beelden, de dialoogteksten, de denkwolken en de boventeksten. De teksten zijn kort en direct te verbinden met de beelden. Een leerling in Suriname vatte zijn ervaring zo samen: ‘Ik zie het nu echt voor mij’.

Vroeger was men bang dat strips de ‘ontlezing’ zouden bevorderen. Daar is geen bewijs voor. De strips lijken eerder het lezen te stimuleren. Maar de vraag over ontlezing doet er eigenlijk niet toe: de strip op zichzelf heeft een educatieve waarde, juist voor het vak geschiedenis.

De waarde van de strip zit hem natuurlijk in de tekeningen. Je leest én ziet wat er gebeurt. Daarnaast kan een strip als geen ander medium personen in één beeld iets anders laten zeggen dan zij denken.

Bij Quaco, de hoofdpersoon, is dit vaak het geval. Duidelijk wordt – en leerlingen gaan dit zelf onderzoeken – dat Quaco in zijn positie als tot slaaf gemaakte in gezelschap van witte personen zelden kan zeggen wat hij denkt. En veel meer denkt dat hij zegt.

Download op deze website de docentenhandleidingen, werkbladen, huiswerksuggesties en kennistoetsen.

LEES HIER EEN INTRODUCTIE MET ACHTERGRONDEN, LEERDOELEN EN LESSUGGESTIES

QUACO-INTRODUCTIE Achtergronden, leerdoelen en lessuggesties

GRATIS DOCENTENHANDLEIDINGEN BIJ DE STRIP QUACO

Voor de lessen en de docentenhandleidingen hebben we de strip in vier delen opgedeeld.

Slavernij in Afrika, Europese slavenhandelaren (pagina 1 – 13)

QUACO DOCENTENHANDLEIDING deel 1

De plantage-economie en de vergoelijking van slavernij (pagina 14 – 31)

QUACO DOCENTENHANDLEIDING deel 2

Verzet en abolitionisme (pagina 32 – 59)

QUACO DOCENTENHANDLEIDING deel 3

Erfenissen van slavernij (pagina 60 – 64)

QUACO DOCENTENHANDLEIDING deel 4

WERKBLADEN

Werkblad 1 tot en met 12 van Quaco • Leven in slavernij

QUACO-ALLE WERKBLADEN COMPLEET