SLAVEN NIET ALLEEN OP PAD

Alleen op pad over water of land was niet toegestaan voor de tot slaaf gemaakten. Zij hadden een ‘permissiebrief’ nodig. Dat staat vermeld in onderstaand plakkaat (verordening).

NATIONAAL ARCHIEF, OUD ARCHIEF SURINAME, INV. NR. 229. FOTO: INEKE MOK.