DE ALOË VERA VAN KASTEEL ROSENDAEL STAAT IN BLOEI

Kasteel Rosendael is bekend vanwege ‘De Bedriegertjes’, fonteinen bij een schelpengrot in de tuin. Deze fonteinen zijn nauwelijks zichtbaar verwerkt in de mozaïekvloer. Ze gaan plotseling aan als bezoekers op het mozaïek staan en niets vermoedend de schelpengrot bewonderen. Ook in Quaco’s tijd werden dames en heren op deze wijze verrast.

Ook de tuinen waren een bezienswaardigheid. In deze krant van 22 juni 1790 werd aangekondigd dat de Aloë Vera van kasteel Rosendael rond 1 juli in bloei zou staan.

Uit de Oprechte Haerlemse Courant, 22 juni 1790.

‘Op ROOSENDAAL, by ARNHEM, zal den eersten July in vollen Bloei zyn, een extra zwaare ALOE welker stang waarschynlyk verre over de dertig voet hoog zal worden.’