BRANDMERKEN

In de loop der jaren werd eigenaren steeds opnieuw verordonneerd ervoor te zorgen dat hun slaven een ‘kenbaar’ brandmerk hadden. Als het brandmerk onduidelijk was, moest het opnieuw worden aangebracht.

NATIONAAL ARCHIEF, OUD ARCHIEF SURINAME, INV. NR. 229. FOTO: INEKE MOK.