DE ZILVEREN KAMERPOT VAN ROSENDAEL

Kamerpot met het alliantiewapen Torck-De Rode van Heeckeren, Harmanus Nieuwenhuys 1750. Collectie Rijksmuseum Amsterdam (BK-1974-9).